English Afrikaans
Use the 'passdb.tdb' file to store user information Gebruik die 'passdb.tdb'-lêer om gebruikerinligting te berg.
The LDAP suffix DN for manipulating the user information on the LDAP server Die LDAP-agtervoegsel-DN om die gebruikerinligting op die LDAP-bediener te manipuleer.
The entered URL '%1' is invalid Die ingevoerde LDAP URL is ongeldig.
Share '%1' already exists.
Choose another share name.
Hulpbrongroep %1 bestaan reeds.
Gebruik 'n ander naam.
&Expert Global Settings &Kundige globale instellings ...