English Afrikaans
Use the 'passdb.tdb' file to store user information Gebruik die 'passdb.tdb'-lêer om gebruikerinligting te berg.
The LDAP suffix DN for manipulating the user information on the LDAP server Die LDAP-agtervoegsel-DN om die gebruikerinligting op die LDAP-bediener te manipuleer.
Because users are currently connected to this Samba server,
the server configuration has been reloaded instead of restarted.
To confirm that all settings are applied despite possibly disconnecting the users,
run 'systemctl restart smb' and 'systemctl restart nmb'
Aangesien gebruikers tans met hierdie Samba-bediener verbind is,
is die bedienerkonfigurasie herlaai in plaas van herbegin.
Om te bevestig dat alle instellings toegepas word ten spyte daarvan dat die gebruikers se verbinding moontlik verbreek kan word,
laat loop '/etc/init.d/smb restart' en '/etc/init.d/nmb restart'
The entered URL '%1' is invalid Die ingevoerde LDAP URL is ongeldig.
Share '%1' already exists.
Choose another share name.
Hulpbrongroep %1 bestaan reeds.
Gebruik 'n ander naam.
If you delete share %1,
all its settings will be lost.
Really delete it?
As u gedeelde %1 skrap,
sal alle instellings verlore raak.
Skrap dit werklik?
&Expert Global Settings &Kundige globale instellings ...
<p><b><big>Workgroup or Domain Selection</big></b><br>
Select existing name of workgroup or domain or type your own new name and click <b>Next</b>.
</p>
<p><b><big>Werkgroep- of domeinkeuse</big></b><br>
Alle beskikbare werkgroepe of domeine wat op u netwerk gevind word, word hier gelys. Kies een van hulle of tik u eie nuwe naam in en klik <b>Volgende</b>.
</p>
<p><b>Advanced Settings</b> provides access to
detailed configuration, user authentication sources, and expert global settings.</p>
<p><b>Gevorderde instellings</b> bied toegang tot
gedetailleerde konfigurasie, soos LDAP-instellings, gebruikerbekragtingsbronne en
kundige globale instellings.</p>
<p><b><big>User Authentication Information Backends</big></b><br>
Choose where the Samba server should look for the authentication
information. Samba does not support multiple backends at once anymore,
only one is allowed.</p>
<p><b><big>Gebruikerbekragtiging-inligtingsagterkante</big></b><br>
Kies hier waar die Samba-bediener na die bekragtingings
inligting behoort te soek. Die een heel bo word gebruik as 'n verstek om
a nuwe gebruiker by te voeg. Samba 3 ondersteun veelvuldige agterkantsoorte en dieselfde soort
kan vir veelvuldige agterkante gebruik word.</p>