English Afrikaans
Use the 'passdb.tdb' file to store user information Gebruik die 'passdb.tdb'-lêer om gebruikerinligting te berg.
The LDAP suffix DN for manipulating the user information on the LDAP server Die LDAP-agtervoegsel-DN om die gebruikerinligting op die LDAP-bediener te manipuleer.
If you delete share %1,
all its settings will be lost.
Really delete it?
As u gedeelde %1 skrap,
sal alle instellings verlore raak.
Skrap dit werklik?
&Expert Global Settings &Kundige globale instellings ...