English Galician
Abort Abortar
Advanced Options Opcións avanzadas
Delete Eliminar
Install Instalar
The XML parser reported an error while parsing the autoyast profile. The error message is:
O analizador de XML informou dun erro ao analizar o perfil do autoyast. A mensaxe de erro é: