English Galician
The fully qualified hostname (FQHN) could not be detected. O nome de host completo debe rematar nun punto.
Do you want to return to network setup or abort the SAP product installation and start the installed system? <p>
Escolla o <b>kernel</b> para usar durante a instalación e máis tarde
no sistema xa instalado.
</p>
Return to Network Setup &Si, configurar a rede
Product Installation Mode Instalación de complementos
Now you can start the SAP Product Installation Está seguro de querer interromper a instalación do complemento?
Choose Operating System Edition Sistema de ficheiros predeterminado
Create HANA Partitionint. Crear unha partición nova
SAP Product Automatic Installation. Instalación de complementos
YAST module to prepare SAP installation envinroment. Iniciando o contorno de instalación...
SAP product installation Instalación de complementos
Start SAP Installation Wizard at the end of installation? Pasos de Instalación
Create SAP file systems and start SAP product installation. Está seguro de querer interromper a instalación do complemento?
Only create SAP Business One file systems, do not install SAP products now. Está seguro de querer interromper a instalación do complemento?
Do not start SAP Product installation. Proceed to OS login. Está seguro de querer interromper a instalación do complemento?
Start SAP Installation Wizard at the End of Installation Pasos de Instalación
Start SAP Installation &Wizard at the End of Installation Pasos de Instalación
<a href="%1">Create SAP file systems and start SAP product installation.</a> Está seguro de querer interromper a instalación do complemento?
Do you have more software repositories to add? Actualizar os repositorios de software
Additional software repositories for your SAP installation Fallo ao iniciar os repositorios de software.
Abortando a instalación.
Do you use additional software repositories, such as 3rd-party SAP add-ons? Actualizar os repositorios de software