English Kurdish
Return to Network Setup Mîhengan dinivîse...
Abort &Betal
Product Installation Mode Sazkirina Berhemên Têxe-Tê
Now you can start the SAP Product Installation Sazkirina Berhemên Têxê
Choose Operating System Edition Çalakî
Create HANA Partitionint. Beş-kirina Nû Biafirîne
SAP Product Automatic Installation. Sazkirina Berhemên Têxe-Tê
YAST module to prepare SAP installation envinroment. Derdora sazkirinê tê amade kirin...
SAP product installation Sazkirina Berhemên Têxe-Tê
Start SAP Installation Wizard at the end of installation? Mîhengên Sazkirinê
Create SAP file systems and start SAP product installation. Sazkirina Berhemên Têxe-Tê
Only create SAP Business One file systems, do not install SAP products now. Sazkirina Berhemên Têxe-Tê
Do not start SAP Product installation. Proceed to OS login. Sazkirina Berhemên Têxê
Start SAP Installation Wizard at the End of Installation Mîhengên Sazkirinê
Start SAP Installation &Wizard at the End of Installation Mîhengên Sazkirinê
<a href="%1">Create SAP file systems and start SAP product installation.</a> Sazkirina Berhemên Têxe-Tê
Do you have more software repositories to add? Nûkirina çavkaniyên nivîsbarî yê
Additional software repositories for your SAP installation Çavkaniyên Heyî
Do you use additional software repositories, such as 3rd-party SAP add-ons? Nûkirina çavkaniyên nivîsbarî yê
Add new software repositories Nûkirina çavkaniyên nivîsbarî yê