English Dutch
The fully qualified hostname (FQHN) could not be detected. De volledig gekwalificeerde hostnaam (fully qualified hostname, FQHN) kan niet worden gedetecteerd.
Do you want to return to network setup or abort the SAP product installation and start the installed system? Wilt u terugkeren naar de netwerkinstallatie of de SAP-productinstallatie afbreken en het geïnstalleerde systeem opstarten?
Return to Network Setup Terugkeren naar de netwerkinstallatie
Abort Afbreken
Product Installation Mode Productinstallatiemodus
The standard installation of the Operating System has settled. De standaardinstallatie van het besturingssysteem is voltooid.
Now you can start the SAP Product Installation U kunt nu starten met de SAP-productinstallatie
Choose Operating System Edition Kies de versie van het besturingssysteem
<p><b>Select operating system edition</b></p><p>If you wish to proceed with installing SAP softwares right after installing the operating system, tick the checkbox "Launch SAP product installation wizard right after operating system is installed".</p> <p><b>Selecteer de versie van het besturingssysteem</b></p><p>Als u direct na de installatie van het besturingssysteem wilt doorgaan met het installeren van SAP-software, vinkt u het selectievakje 'Productinstallatiewizard voor SAP direct starten nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd' aan.</p>
Launch SAP product installation wizard right after operating system is installed Productinstallatiewizard voor SAP direct starten nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd
Enable Remote Desktop Protocol (RDP) Service and open port in Firewall RDP-service (Remote Desktop Protocol) inschakelen en poort openen in firewall
YAST Module to Install SAP Applications on SLES for SAP Applications. YAST Module voor Installeren van SAP-toepassingen op SLES voor SAP-toepassingen.
Create HANA Partitionint. Initialisatie van HANA-partitie maken
SAP Product Automatic Installation. Automatische SAP-productinstallatie.
YAST module to prepare SAP installation envinroment. YAST module om de installatieomgeving voor SAP voor te bereiden.
<p>Use <b>Start SAP Product Setup after Installation</b> if you want the SAP Installation Wizard to start after the base system was installed.</p> <p>Gebruik <b>SAP-productinstallatie starten na installatie</b> als u de installatiewizard voor SAP wilt starten nadat het basissysteem is geïnstalleerd.</p>
SAP product installation SAP-productinstallatie
Start SAP Installation Wizard at the end of installation? Wilt u de SAP-installatiewizard starten aan het einde van de installatie?
Create SAP file systems and start SAP product installation. Maak SAP-bestandssystemen en start de SAP-productinstallatie.
Only create SAP Business One file systems, do not install SAP products now. Maak alleen SAP Business One-bestandssystemen, maar installeer nu geen SAP-producten.