English Czech
Scanner Configuration Konfigurace skeneru
Driver Ovladač
Scanner Skener
&Restart Detection &Restartovat detekci
&Test &Test
Run &hp-setup Spustit &hp-setup
Scanning via &Network... Skenování přes &síť...
Nothing Selected Nic nezvoleno
Select an entry. Zvolte položku.
Edit Not Possible Změna není možná
It is only possible to delete a driver without a matching scanner. Je možné smazat pouze ovladač nepřiřazený skeneru.
It is only possible to add a scanner. Skener je možné pouze přidat.
Delete Not Possible Smazání není možné
It is only possible to edit a detected scanner. Je možné pouze upravit detekovaný skener.
Deactivate %1? Deaktivovat %1?
Failed to deactivate %1. Deaktivace deaktivace %1.
Test Not Possible Test není možný
Failed to test %1. Chyba při testu %1.
Failed to run hp-setup. Chyba při běhu hp-setup.
Scanner Model and Driver Selection Výběr modelu skeneru a ovladače