English Afrikaans
SLP Server LDAP-bediener
&SLP Server LDAP-bediener
Really delete this file? Skrap '%1' werklik?
Name of New File Naam van afbeeldingslêer
Scope and IP address must be inserted. Plaaslike en afstand-IP-adresse moet reg voltooi word.
Scope must be inserted. Gebruiker moet gestel word.
SLP Server Overview LDAP-bediener
<h1>SLP Server</h1> LDAP-bediener
SLP Server Configuration--Expert Dialog NTP-bedienerkonfigurasie
SLP Server Configuration--Edit .reg File NTP-bedienerkonfigurasie
Show Log Toon opgawe
Expert Settings Kundige instellings
Response To
Broadcast Uitsending
Multicast Multimedia
DA Server LDAP-bediener
Becomes DA Server LDAP-bediener
&IP Addresses of DA Servers Adresse van LDAP-&bedieners
&Scopes
SLP Server Settings LDAP-bediener