English Afrikaans
SLP Server LDAP-bediener
&SLP Server LDAP-bediener
Really delete this file? Skrap '%1' werklik?
Name of New File Naam van afbeeldingslêer
Scope and IP address must be inserted. Plaaslike en afstand-IP-adresse moet reg voltooi word.
Scope must be inserted. Gebruiker moet gestel word.
SLP Server Overview LDAP-bediener
<h1>SLP Server</h1> LDAP-bediener
SLP Server Configuration--Expert Dialog NTP-bedienerkonfigurasie
SLP Server Configuration--Edit .reg File NTP-bedienerkonfigurasie
Multicast Multimedia
DA Server LDAP-bediener
Becomes DA Server LDAP-bediener
&IP Addresses of DA Servers Adresse van LDAP-&bedieners
SLP Server Settings LDAP-bediener
Global SLP Configuration &Slaan konfigurasie oor
SLP Server Configuration Berg konfigurasie
Server Details Brandmuurbesonderhede
Static Configuration Files &Slaan konfigurasie oor
<p><b><big>Initializing SLP Server Configuration</big></b><br>
Please wait...<br></p>
<p><b><big>Inisialiseer van Samba-bedienerkonfigurasie</big></b><br>
Wag, asseblief ...<br></p>