English Finnish
Configuration of system snapshots Järjestelmän tilannevedosten määritys
Description Kuvaus
User data Lisäinfo
Cleanup algorithm Puhdistusalgoritmi
Modify Snapshot %{num} Muokkaa tilannevedosta %{num}
Modify Snapshot %{pre} and %{post} Muokkaa tilannevedoksia %{pre} ja %{post}
Pre (%{pre}) Ennen (%{pre})
Post (%{post}) Jälkeen (%{post})
Create New Snapshot Luo uusi tilannevedos
Single snapshot Yksittäinen tilannevedos
Pre Ennen
Post, paired with: Jälkeen, Ennen pari:
Really delete snapshot %{num}? Poistetaanko tilannevedos %{num} varmasti?
Really delete snapshots %{pre} and %{post}? Poistetaanko tilannevedokset %{pre} ja %{post} varmasti?
Snapshots Tilannevedokset
Single Yksittäinen
Pre & Post Ennen & Jälkeen
Reading list of snapshots... Luetaan tilannevedosten luetteloa...
Current Configuration Nykyiset määritykset
ID ID