English Dutch
There are not enough suitable unused devices to create a bcache. Er zijn niet genoeg geschikte ongebruikte apparaten om een bcache aan te maken.
Add Btrfs Btrfs toevoegen
There are not enough suitable unused devices to create a Btrfs. Er zijn niet genoeg geschikte ongebruikte apparaten om een Btrfs aan te maken.
No free space left in the volume group "%s". Geen vrije ruimte beschikbaar in de huidige volumegroep '%s'.
There are not enough suitable unused devices to create a volume group.
Er zijn niet genoeg geschikte ongebruikte apparaten om een volumegroep te maken.
To use LVM, at least one unused partition of type 0x8e (or 0x83) or one disk
or one RAID device is required. Change your partition table accordingly.
Om LVM te gebruiken, hebt u minstens een ongebruikte partitie van het type 0x8e (of 0x83) nodig, een schijf
of een RAID-apparaat. Wijzig uw partitietabel overeenkomstig.
There are not enough suitable unused devices to create a RAID. Er zijn niet genoeg geschikte ongebruikte apparaten om een RAID aan te maken.
The device is in use and cannot be modified. Het apparaat is in gebruik en kan niet gewijzigd worden.
The device %{name} is directly formatted.
Remove the filesystem on %{name}?
Het apparaat %{name} wordt direct geformatteerd.
Het bestandssysteem op %{name} verwijderen?
It is not possible to create a partition on %{name}. Het is niet mogelijk een partitie aan te maken op %{name}.
A new partition cannot be created while the file system is mounted. Een nieuwe partitie kan niet worden aangemaakt omdat het bestandssysteem is aangekoppeld.
Add Tmpfs Tmpfs toevoegen
There are no partitions on this device, but a clonable
device must have at least one partition.
Create partitions before cloning the device.
Er zijn geen partities op dit apparaat (een te klonen
apparaat moet echter minstens één partitie bevatten).
Maak partities alvorens de apparaat te klonen.
This device cannot be cloned. There are no suitable
devices that could have the same partitioning layout.
Dit apparaat kan niet worden gekloond. Er zijn geen geschikte
apparaten die dezelfde partitie-indeling kunnen hebben.
Rescanning crypt devices cancels all current changes.
Really activate crypt devices?
Opnieuw scannen van versleutelde apparaten annuleert alle huidige wijzigingen.
Wilt u versleutelde apparaten activeren?
Calling iSCSI configuration cancels all current changes.
Really call iSCSI configuration?
Het aanroepen van de iSCSI-configuratie annuleert alle huidige wijzigingen.
Wilt u de iSCSI-configuratie toch aanroepen?
Calling FCoE configuration cancels all current changes.
Really call FCoE configuration?
Als u de FCoE-configuratie aanroept, worden alle huidige wijzigingen geannuleerd.
Weet u zeker dat u de FCoE-configuratie wilt aanroepen?
Calling DASD configuration cancels all current changes.
Really call DASD configuration?
Het aanroepen van de DASD-configuratie annuleert alle huidige wijzigingen.
Wilt u de DASD-configuratie toch aanroepen?
Calling zFCP configuration cancels all current changes.
Really call zFCP configuration?
Het aanroepen van de zFCP-configuratie annuleert alle huidige wijzigingen.
Wilt u de zFCP-configuratie toch aanroepen?
Calling XPRAM configuration cancels all current changes.
Really call XPRAM configuration?
Het aanroepen van de XPRAM-configuratie annuleert alle huidige wijzigingen.
Wilt u de XPRAM-configuratie toch aanroepen?