English Slovenian
Configuration of sudo Nastavitev IPsec
A valid netmask is either in dotted quad notation
(4 integers in the range 128 - 255 separated by dots)
or single integer in the range 0 - 32
Add New Host to the Alias
Hostname or Network Ime gostitelja za DNS zapis
Add New User to the Alias Privzete vrednosti novega uporabnika
Local and System Users (Groups) &Sistemski Uporabniki
File, directory or command alias '%1' does not exist. Imenik %1 ne obstaja.
Add new command with optional parameters
Command Ukazi:
Browse &Razišči
Parameters (optional) &Parameter: (brez)
Saving sudoer's configuration failed. Change the settings? Shranjevanje nastavitev ni uspelo. Spremenim nastavitve?
New Command Alias Ukazi:
Existing Command Alias Ukaz za uveljavitev:
Alias Name (in CAPITALS)
Command Names or Directories in the Alias
Parameters Parameter
Alias name must not be empty. Polje za telefonske številke ne sme biti prazno.
Alias with name %1 already exists Gostitelj z imenom %1 že obstaja.
Alias must have at least one member. Razred mora vsebovati vsaj en tiskalnik.