English Slovenian
Configuration of sudo Nastavitev IPsec
Hostname or Network Ime gostitelja za DNS zapis
Add New User to the Alias Privzete vrednosti novega uporabnika
Local and System Users (Groups) &Sistemski Uporabniki
File, directory or command alias '%1' does not exist. Imenik %1 ne obstaja.
Command Ukazi:
Browse &Razišči
Parameters (optional) &Parameter: (brez)
Saving sudoer's configuration failed. Change the settings? Shranjevanje nastavitev ni uspelo. Spremenim nastavitve?
New Command Alias Ukazi:
Existing Command Alias Ukaz za uveljavitev:
Parameters Parameter
Alias name must not be empty. Polje za telefonske številke ne sme biti prazno.
Alias with name %1 already exists Gostitelj z imenom %1 že obstaja.
Alias must have at least one member. Razred mora vsebovati vsaj en tiskalnik.
New Host Alias Gostiteljski vzdevki (aliases)
Existing Host Alias Obstoječe vrstce v datoteki fstab:
Hostnames/Networks Ime gostitelja za DNS zapis
Existing RunAs Alias Obstoječe vrstce v datoteki fstab:
Alias Members Člani razreda