English Slovenian
Users Uporabniki
Hosts Gostitelji
Alias Name Privzeto ime
Host Aliases Gostiteljski vzdevki (aliases)
Yes Da
No Ne
Write the settings Zapiši nastavitve
Writing the settings... Zapisovanje nastavitev...