English Welsh
New Packages to Install: %1 Rhaid arsefydlu'r pecynnau yma:
Packages to Remove: %1 Rhaid waredu'r pecynnau yma:
Total Size of Packages to Update: %1 &Gwaredu Pecynnau Tarddiad wedi Diweddaru
&Update Diweddaru
Unknown product Dewisiad anhysbys: '%1'
Unknown Linux Dewisiad anhysbys: '%1'
File System Cysawd
&Boot Bogota
&Yes, Use It &Ie, diweddaru
&Yes, Continue Parhau
Non-Linux System &Parhau Trwsio'r Cysawd
Show &Details &Manylion y Cywiriad <<
File System Check Failed Cysawd
&Skip Mounting &Hepgor Ffurweddiad
&Specify Mount Options Dewisiad &Detholedig
Mount Options Dewisiadau UML
&Mount Point Man clymu
&Device G&wasanaeth
Device Info G&wasanaeth
Unknown Product Dewisiad anhysbys: '%1'