English Turkish
Create Backup of Modified Files Değiştirilmiş dosyaları yedekle
Create Backup of /etc/sysconfig Directory /etc/sysconfig dizinini yedekle
Do Not Create Backups Yedek oluşturma
Remove Backups from Previous Updates Önceki güncellemelerden kalan yedekleri sil
Backup Yedekleme
&Backup &Yedekle
Backup System Before Update Güncellemeye başlamadan önce sistem yedeğini al
Create &Backup of Modified Files Değiştirilmiş Dosyaları Yedekle
Create a &Complete Backup of /etc/sysconfig /etc/sysconfig Klasörünün Tamamını Yedekle
Remove &Old Backups from the Backup Directory Yedek Dizinindeki Eski Yedekleri Sil
<p>To avoid any loss of information during update,
create a <b>backup</b> prior to updating.</p>
<p>Güncelleme sırasında meydana gelebilecek veri kayıpların
önlemek için güncelleme işleminden önce bir <b>yedek</b> oluşturun.</p>
<p><b>Warning:</b> This will not be a complete
backup. Only modified files will be saved.</p>
<p><b>Uyarı:</b>Bu tam bir yedek olmayacaktır.
Sadece değiştirilmiş dosyalar saklanacaktır.</p>
<p>Select the desired options.</p>
<p>İstediğiniz seçenekleri seçin.</p>
<p><b>Create a Backup of Modified Files:</b>
Stores only those modified files that will be replaced during update.</p>
<p><b>Değiştirilmiş dosyaları yedekle:</b>
Sadece güncelleme sırasında değiştirilmiş dosyaları saklar.</p>
<p><b>Create a Complete Backup of
/etc/sysconfig:</b> This covers all configuration files that are part of the
sysconfig mechanism, even those that will not be replaced.</p>
<p><b>/etc/sysconfig dosyalarının tümünü yedekle:</b>
Bu şekilde değiştirilmeyecek olsalar bile sysconfig mekanizmasına
dahil olan tüm dosyaları yedekleyebilirsiniz.</p>
<p><b>Remove Old Backups from the Backup
Directory:</b> If your current system already is the result of an earlier
update, there may be old configuration file backups. Select this option to
remove them.</p>
<p><b>Yedek dizinindeki eski yedekleri sil:
Eğer şu anki sisteminiz daha önceki bir güncellemenin sonucu ise
eski yapılandırma dosyalarınızın yedekleri hala mevcut olabilir. Bu seçenek
ile bu dosyaları silebilirsiniz.</b>
<p>All backups are placed in %1.</p> <p>Tüm yedekler %1 içine yerleştirilecektir.</p>
Invalid backup path. Geçersiz yedek yolu.
Minimum disk space of %1 MB required. En az %1 MB disk alanı gerekli
Packages to Update: %1 Güncellenecek Paketler: %1