English Turkish
%1 on root partition %2 root bölümü %2 üzerinde %1
&Backup &Yedekle
&Boot Açılış
&Device &Aygıt
&File System
(empty for autodetection)
&Dosya Sistemi
(otomatik algılama için boş)
&Mount Point &Bağlama noktası:
&Packages &Paketler
&Select /var Partition Device Bir root disk bölümü seçin.
&Selected for Update &Güncelleme için seçili
&Show All Partitions Tüm Bölümleri Gö&ster
&Skip Mounting &Bağlamayı atla
&Specify Mount Options Bağlama Seçeneklerini Belirt
&Update &Güncelle
&Update Options &Güncelleme seçenekleri
&Yes, Continue &Evet, Devam et
&Yes, Use It &Evet, Bunu kullan
<b>File system:</b> %1, <b>Type:</b> %2,<br>
<b>Label:</b> %3, <b>Size:</b> %4,<br>
<b>udev IDs:</b> %5,<br>
<b>udev path:</b> %6
<p>
<b>Show All Partitions</b> expands the list to a
general overview of your system's partitions.
</p>
<p>
<b>Tüm bölümleri göster</b> düğmesi ile sisteminizdeki
bölümlerin listesini genişletebilirsiniz.
</p>
<p>
Select the partition or system to boot.
</p>
<p>
Sistem açılışında kullanacağınız disk bölümüni ya da sistemi seçin.
</p>
<p>
Select the partition or system to update.
</p>
<p>
Güncelleme yapılacak disk bölümüni ya da sistemi seçin.
</p>