English Turkish
Cannot solve all conflicts. <a href="%s">Manual intervention is required.</a> Bütün çatışmalar çözülemez<a href="%s">Elle müdahale gerekiyor.
Unknown product Bilinmeyen ürün
The installed product (%{update_from}) is not compatible with the product on the installation media (%{update_to}). Yüklenen ürün (%{update_from}) yükleme aygıtındaki ürünle uyumlu değildir.
Updating system to another version (%1 -> %2) is not supported on the running system.<br>
Boot from the installation media and use a normal upgrade
or disable software repositories of products with different versions.
Sistemi bir diğer versiyona güncellemek (%1 -> %2) çalışan sistem üzerinde desteklenmemektedir.<br>
Yükleme aygıtından başlatın ve normal bir yükseltme yapın
ya da farklı versiyonlarıyla ürünlerin yazılım depolarını kullanılamaz yapın.
Warning: Updating from '%1' to '%2', products do not exactly match. Uyarı: '%1' den '%2' ye güncellemek, ürünler tam anlamıyla eşleştirmez.
<p><b><big>Update Options</big></b> Select how your system will be updated.
Choose if only installed packages should be updated or new ones should be
installed as well (default). Decide whether unmaintained packages should be
deleted.</p>
<p><b><big>Güncelleme Seçenekleri</big></b>Sisteminizin nasıl güncelleneceğini seçin. Yalnızca kurulu paketleri
seçerseniz bu paketler güncellenmelidir ya da yeni paketler kurulmuş olmalıdır. Sürdürülmeyen paketlerin
silinip silinmeyeceğine karar verin.</p>
A possibly incomplete installation has been detected on the selected partition.
Are sure you want to use it anyway?
Seçilen bölümde tamamlanmamış bir yükleme bulundu.
Her ihtimalde bunu kullanmak istediğine emin misin?
A possibly incomplete installation has been detected. Muhtemelen tamamlanmamış bir yükleme bulundu.
File System Check Failed Dosya bütünlük kontrolü başarısız oldu:
The file system check of device %1 has failed.

Do you want to continue mounting the device?
%1 aygıtının dosya sistemi sınaması başarısız oldu.

Aygıtı sisteme bağlamaya devam edecek misiniz?