English Turkish
<p><b>Remove Old Backups from the Backup
Directory:</b> If your current system already is the result of an earlier
update, there may be old configuration file backups. Select this option to
remove them.</p>
<p><b>Yedek dizinindeki eski yedekleri sil:
Eğer şu anki sisteminiz daha önceki bir güncellemenin sonucu ise
eski yapılandırma dosyalarınızın yedekleri hala mevcut olabilir. Bu seçenek
ile bu dosyaları silebilirsiniz.</b>
Minimum disk space of %1 MB required. En az %1 MB disk alanı gerekli
Cannot solve all conflicts. <a href="%s">Manual intervention is required.</a> Bütün çatışmalar çözülemez<a href="%s">Elle müdahale gerekiyor.
Unknown product Bilinmeyen ürün
The installed product (%{update_from}) is not compatible with the product on the installation media (%{update_to}). Yüklenen ürün (%{update_from}) yükleme aygıtındaki ürünle uyumlu değildir.
Updating system to another version (%1 -> %2) is not supported on the running system.<br>
Boot from the installation media and use a normal upgrade
or disable software repositories of products with different versions.
Sistemi bir diğer versiyona güncellemek (%1 -> %2) çalışan sistem üzerinde desteklenmemektedir.<br>
Yükleme aygıtından başlatın ve normal bir yükseltme yapın
ya da farklı versiyonlarıyla ürünlerin yazılım depolarını kullanılamaz yapın.
Warning: Updating from '%1' to '%2', products do not exactly match. Uyarı: '%1' den '%2' ye güncellemek, ürünler tam anlamıyla eşleştirmez.
<p><b><big>Update Options</big></b> Select how your system will be updated.
Choose if only installed packages should be updated or new ones should be
installed as well (default). Decide whether unmaintained packages should be
deleted.</p>
<p><b><big>Güncelleme Seçenekleri</big></b>Sisteminizin nasıl güncelleneceğini seçin. Yalnızca kurulu paketleri
seçerseniz bu paketler güncellenmelidir ya da yeni paketler kurulmuş olmalıdır. Sürdürülmeyen paketlerin
silinip silinmeyeceğine karar verin.</p>
A possibly incomplete installation has been detected on the selected partition.
Are sure you want to use it anyway?
Seçilen bölümde tamamlanmamış bir yükleme bulundu.
Her ihtimalde bunu kullanmak istediğine emin misin?
A possibly incomplete installation has been detected. Muhtemelen tamamlanmamış bir yükleme bulundu.
File System Check Failed Dosya bütünlük kontrolü başarısız oldu:
The file system check of device %1 has failed.

Do you want to continue mounting the device?
%1 aygıtının dosya sistemi sınaması başarısız oldu.

Aygıtı sisteme bağlamaya devam edecek misiniz?
Your /boot partition is too small (%1 MB).
We recommend a size of no less than %2 MB or else the new Kernel may not fit.
It is safer to either enlarge the partition
or not use a /boot partition at all.

Do you want to continue updating the current system?
Başlangıç bölümü aşırı küçük (%1 MB).
%2MB den az boyutlu bölümü önermiyoruz, aksi takdirde yeni Kernel uymayabilir.
Bölmeyi genişletmek veya bir başlangıç bölümü kullanmamak daha güvenlidir.
Mevcut sistemi güncellemeye devam etmek istiyor musun?
The partition %1 could not be mounted.

%2

If you are sure that the partition is not necessary for the
update (not a system partition), click Continue.
To check or fix the mount options, click Specify Mount Options.
To abort the update, click Cancel.
%1 disk bölümü bağlanamadı.

%2

Eğer bu disk bölümünün güncelleme için gerekli olmadığından
eminseniz (herhangi bir sistem bölümü değilse), Devam'a tıklayın.
Bağlama seçeneklerini kontrol etmek ya da düzeltmek için Bağlama Seçeneklerini Belirt'e tıklayın.
Güncellemeyi iptal etmek için Vazgeç'e tıklayın.
&Mount Point &Bağlama noktası:
The /var partition %{device} could not be mounted.

%{error}
The /var bölümü %1 bağlanamadı.
Unable to find the /var partition automatically /var bölümü bu disk yapılandırmasıyla bağlanamıyor.
&Select /var Partition Device Bir root disk bölümü seçin.
The root partition in /etc/fstab has an invalid root device.
It is currently mounted as %{root} but listed as %{tmp}.
/etc/fstab'deki root disk bölümü geçersiz.
Searching for Available Systems Paketler aranıyor...