English Turkish
<p><b>Remove Old Backups from the Backup
Directory:</b> If your current system already is the result of an earlier
update, there may be old configuration file backups. Select this option to
remove them.</p>
<p><b>Yedek dizinindeki eski yedekleri sil:
Eğer şu anki sisteminiz daha önceki bir güncellemenin sonucu ise
eski yapılandırma dosyalarınızın yedekleri hala mevcut olabilir. Bu seçenek
ile bu dosyaları silebilirsiniz.</b>
Minimum disk space of %1 MB required. En az %1 MB disk alanı gerekli
Your /boot partition is too small (%1 MB).
We recommend a size of no less than %2 MB or else the new Kernel may not fit.
It is safer to either enlarge the partition
or not use a /boot partition at all.

Do you want to continue updating the current system?
Başlangıç bölümü aşırı küçük (%1 MB).
%2MB den az boyutlu bölümü önermiyoruz, aksi takdirde yeni Kernel uymayabilir.
Bölmeyi genişletmek veya bir başlangıç bölümü kullanmamak daha güvenlidir.
Mevcut sistemi güncellemeye devam etmek istiyor musun?
&Mount Point &Bağlama noktası: