English Finnish
Do not ask for missing data; return error instead. Älä kysy puuttuvia tietoja vaan palauta virhe.
User configuration module Käyttäjän määritysmoduuli
List of available users Luettelo käytettävissä olevista käyttäjistä
Show information of selected user Näytä valitun käyttäjän tiedot
Add new user Lisää uusi käyttäjä
Additional (LDAP) user parameters Lisää (LDAP) käyttäjäparametrejä
Edit an existing user Muokkaa olemassa olevaa käyttäjää
Delete an existing user (home directory is not removed) Poista olemassa oleva käyttäjä (kotihakemistoa ei poisteta)
List of local users Luettelo paikallisista käyttäjistä
List of system users Luettelo järjestelmäkäyttäjistä
List of LDAP users Luettelo LDAP-käyttäjistä
List of NIS users Luettelo NIS-käyttäjistä
UID of the user Käyttäjän UID
GID of user's default group Käyttäjän oletusryhmän GID
Login name of the user Käyttäjän kirjautumisnimi
Full name of the user Käyttäjän täydellinen nimi
Login shell of the user Käyttäjän kirjautumiskomentotulkki
Home directory of the user Käyttäjän kotihakemisto
Do not create home directory for new user Älä luo kotihakemistoa uudelle käyttäjälle
Also delete user's home directory Poista myös käyttäjän kotihakemisto