English Finnish
Group configuration module Ryhmien määritysmoduuli
List of available groups Käytettävissä olevien ryhmien luettelo
User parameters that should be listed Käyttäjäparametrit, jotka tulisi luetella
Show information of selected group Näytä valitun ryhmän tiedot
Delete an existing group Poista olemassa oleva ryhmä
Add new group Lisää uusi ryhmä
Additional (LDAP) group parameters Ylimääräiset (LDAP-) ryhmäparametrit
Edit an existing group Muuta olemassa olevaa ryhmää
List of local groups Paikallisten ryhmien luettelo
List of system groups Järjestelmäryhmien luettelo
List of LDAP groups Luettelo LDAP-ryhmistä
List of NIS groups Luettelo NIS-ryhmistä
GID of the group Ryhmän GID
Name of the group Ryhmän nimi
Password of the group Ryhmän salasana
List of group members, usually usernames, separated by commas. The list of LDAP user DNs must be separated by colons. Luettele ryhmän jäsenet (yleensä käyttäjätunnukset) pilkuin erotettuna. LDAP-käyttäjien DN-luettelo tulee erottaa kaksoispistein.
New group name Ryhmän uusi nimi
New GID of the group Ryhmän uusi GID
Type of the group (local, system, nis, ldap) Ryhmän tyyppi (paikallinen, järjestelmä, NIS, LDAP)
Password for LDAP server LDAP-palvelimen salasana