English Finnish

<p>
To create a new group, click <b>Add</b>.
</p>

<p>
Luodaksesi uuden ryhmän napsauta <b>Lisää</b>.
</p>

<p>
To create a new user, click <b>Add</b>.
</p>

<p>
Luodaksesi uuden käyttäjän napsauta <b>Lisää</b>.
</p>

<p>
Use this dialog to get information about existing groups and add or modify groups.
</p>

<p>
Käytä tätä valintaikkunaa hakeaksesi tietoja olemassa olevista ryhmistä ja lisätäksesi tai muokataksesi ryhmiä.
</p>

<p>
Use this dialog to get information about existing users and add or modify
users.
</p>

<p>
Käytä tätä valintaikkunaa hakeaksesi tietoja olemassa olevista käyttäjistä ja lisätäksesi tai muokataksesi
käyttäjiä.
</p>

Really delete the group %1?

Poistetaanko ryhmä %1 varmasti?

Really delete the user %1?

Poistetaanko käyttäjä %1 varmasti?

The existing username might belong to a NIS or LDAP user.

Olemassa oleva käyttäjätunnus voi kuulua NIS- tai LDAP-käyttäjälle.
Cannot create home directory %s.
Parent directory is not a Btrfs volume.
Kotikansiota %s ei voi luoda.
Pääkansio ei ole Btrfs-asema.
%d user will be imported Tuodaan %d tunnus
&Add... &Lisää…
&Attribute Omin&aisuus
&Authentication Settings Tunnistautumis&asetukset
&Auto Login &Automaattinen kirjautuminen
&Automatic Login &Automaattinen kirjautuminen
&Browse... &Selaa...
&Change directory owner &Muuta hakemiston omistajaa
&Configure... &Määritä...
&Create New User Luo &uusi käyttäjä
&Custom &Muokattu
&DES &DES