English Finnish

<p>
Use this dialog to get information about existing users and add or modify
users.
</p>

<p>
Käytä tätä valintaikkunaa hakeaksesi tietoja olemassa olevista käyttäjistä ja lisätäksesi tai muokataksesi
käyttäjiä.
</p>

<p>
Use this dialog to get information about existing groups and add or modify groups.
</p>

<p>
Käytä tätä valintaikkunaa hakeaksesi tietoja olemassa olevista ryhmistä ja lisätäksesi tai muokataksesi ryhmiä.
</p>

<p>
To create a new user, click <b>Add</b>.
</p>

<p>
Luodaksesi uuden käyttäjän napsauta <b>Lisää</b>.
</p>

<p>
To create a new group, click <b>Add</b>.
</p>

<p>
Luodaksesi uuden ryhmän napsauta <b>Lisää</b>.
</p>

The existing username might belong to a NIS or LDAP user.

Olemassa oleva käyttäjätunnus voi kuulua NIS- tai LDAP-käyttäjälle.

Really delete the user %1?

Poistetaanko käyttäjä %1 varmasti?

Really delete the group %1?

Poistetaanko ryhmä %1 varmasti?
Cannot create home directory %s.
Parent directory is not a Btrfs volume.
Kotikansiota %s ei voi luoda.
Pääkansio ei ole Btrfs-asema.
The "Additional User Information" entry cannot
contain a colon (:). Try again.
"Ylimääräinen käyttäjätieto" -merkintä ei voi
sisältää kaksoispistettä (:). Yritä uudelleen.
The "Additional User Information" entry can consist
of up to three sections separated by commas.
Remove the surplus.
"Ylimääräinen käyttäjätieto" -merkintä voi koostua
kolmesta pilkuilla erotetusta alueesta.
Poista ylimääräiset.
&Value &Arvo
&Auto Login &Automaattinen kirjautuminen
&Automatic Login &Automaattinen kirjautuminen
&DES &DES
&No Checking &Ei tarkistusta
Search Filter for &Groups &Etsintäsuodin ryhmille
Acc&ept Uncheckable Passwords &Hyväksy tarkistamattomat salasanat
&System Users &Järjestelmäkäyttäjät
&System Groups &Järjestelmäryhmät
&Login Settings &Kirjautumisasetukset