English Croatian
Install Hypervisor and Tools Instaliraj hipervizor i alate
Configuring the virtual machine... Postavljam virtualni stroj...
Running in text mode. Install graphical components anyway? Radi se u tekstualnom načinu. Želite li svejedno instalirati grafičke komponente?
x86_64 is the only supported architecture for hosting virtual machines. Your architecture is
Virtual machine installation cannot be started inside the UML machine.
Start installation in the host system.
Instalacija virtualnog stroja ne može biti pokrenuta unutar UML stroja.
Pokrenite instalaciju na normalnom računalu.
Verify Installed Packages Provjeri instalirane pakete
Network Bridge Configuration Postavke mrežnog mosta
Configuring the VM Server (domain 0) Postavljam VM poslužitelj (domena 0)
<p><big><b>VM Server Configuration</b></big></p><p>Configuration of the VM Server (domain 0) has two parts.</p> <p><big><b>Postavke VM poslužitelja</b></big></p><p>Postavke VM poslužitelja (domena 0) imaju dva dijela.</p>
<p>The required packages are installed into the system first. Then the boot loader is switched to GRUB (if not already used) and the Xen section is added to the boot loader menu if it is missing.</p> <p>Potrebni paketi se prvo moraju instalirati. Tada se prebacuje na GRUB program za podizanje sustava ako se on već ne koristi i dodaje se Xen izbornik u program za podizanje sustava ako nedostaje.</p>
<p>GRUB is needed because it supports the multiboot standard required to boot Xen and the Linux kernel.</p> <p>GRUB je potreban zbog toga što podržava standard za podizanje više sustava što je potrebno za podizanje Xen Linux kernela.</p>
<p>When the configuration has finished successfully, you can boot the VM Server from the boot loader menu.</p> <p>Kada se postavke uspješno dovrše, moguće je pokrenuti VM poslužitelj iz izbornika programa za podizanje sustava.</p>
The installation will be aborted. Instalacija će biti prekinuta.
Checking packages... Provjeravam pakete...
Installing packages... Instaliram pakete...
Cannot install required packages. Ne mogu instalirati potrebne pakete.
Updating grub2 configuration files... Nadograđujem postavke u datotekama...
Configuring Default Network Bridge... Podešavam pretpostavljeni mrežni most...
NetworkManager is being used. Bridge configuration must be done manually.
Network Bridge. Mrežni most.