When User Action Translation
2 hours ago Ferdinand Galko Translation completed release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
2 hours ago Ferdinand Galko Pushed changes release-notes-openSUSE/Leap_15.0
2 hours ago None Commited changes release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
Pre premennú <replaceable>COMPOSE_KEY</replaceable>, použite svoj preferovaný znak, napríklad <literal>ralt</literal>, <literal>lwin</literal>, <literal>rwin</literal>, <literal>menu</literal>, <literal>rctl</literal>, alebo <literal>caps</literal>.
2 hours ago Ferdinand Galko Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
Ak chcete definovať používateľskú klávesovú skratku pre compose, použite váš desktopový nástroj na konfiguráciu klávesnice alebo nástroj príkazového riadka <command>setxkbmap</
command>:
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
Ak chcete definovať používateľskú klávesovú skratku pre compose, použite váš desktopový nástroj na konfiguráciu klávesnice alebo nástroj príkazového riadka <command>setxkbmap</
command>:
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
Ak chcete zrušiť komentár na kóde príkladu, odstráňte znaky <literal>!</literal> na začiatku riadkov. Treba však upozorniť, že nastavenie z <filename>Xmodmap</filename> bude prepísané, ak používate <command>setxkbmap</command>.
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
V predchádzajúcich verziách openSUSE umožňovala kombinácia klávesovej skratky pre compose písať znaky, ktoré neboli súčasťou bežného rozloženia klávesnice. Napríklad na vytvorenie <quote>å</quote>, ste mohli stlačiť a pustiť <keycombo><keycap function="shift"/><keycap>Pravý Ctrl</keycap></keycombo> a potom stlačiť <keycap>a</keycap> dvakrát.
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
Žiadna predvolená klávesová skratiek pre Compose
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
Prípadne použite vstupnú metódu IBus, ktorá umožňuje písať znaky, ktoré potrebujete bez klávesu Compose.
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
V openSUSE Leap 15.0 už neexistuje preddefinovaná klávesová skratka
pre compose, pretože <keycombo><keycap function="shift"/><keycap>Pravý
Ctrl</keycap></keycombo> už nefunguje podľa očakávaní.
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
[...]
!! Tretí príklad: Zmeňte pravé tlačidlo Control na tlačidlo Compose.
!! Ak chcete urobiť znak Compose, stlačte tento kláves a potom
!! dva znaky (napr. `a' and `^' pre získanie 342).
!remove Control = Control_R
!keysym Control_R = Multi_key
!add Control = Control_R
[...]
2 hours ago Ferdinand Galko Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak

setxkbmap <placeholder-1/> -voľba compose:<placeholder-2/>
2 hours ago Ferdinand Galko Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
[...]\n
!! Third example: Change right Control key to Compose key.\n
!! To do Compose Character, press this key and afterwards two\n
!! characters (e.g. `a' and `^' to get 342).\n
!remove Control = Control_R\n
!keysym Control_R = Multi_key\n
!add Control = Control_R\n
[...]
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
[...]\n
!! Third example: Change right Control key to Compose key.\n
!! To do Compose Character, press this key and afterwards two\n
!! characters (e.g. `a' and `^' to get 342).\n
!remove Control = Control_R\n
!keysym Control_R = Multi_key\n
!add Control = Control_R\n
[...]
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
Ak chcete definovať vlastnú klávesovú kombináciu pre compose v systéme, použite súbor <filename>/etc/X11/Xmodmap</filename> a vyhľadajte nasledujúce riadky:
2 hours ago Ferdinand Galko New translation release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Slovak
COMPOSE_KEY
17 hours ago None Pushed changes release-notes-openSUSE/Leap_15.0
17 hours ago None Commited changes release-notes-openSUSE/Leap_15.0 - Spanish