Source Translation
aboriginal բնիկ, անդրենածին
accelerator արագացուցիչ
access հասանելիութիւն
accessibility մատչելիութիւն, հասանելիութիւն
accessible մատչելի
account հաշիւ
action գործողութիւն
active directory գործուն գրացուցակներ
active object գործուն օբյեկտ
add-on յաւելում
adjustment կարգաբերում
administrator վարիչ
alias այլանուն
align հաւասարեցնել
allocate յատկացնել
application ծրագիր, կիրառութիւն, յաւելուած
archive արխիւ, տոմսածրար, գործ
arrow սլաք
attachment կցորդ, կցորդում
authentication վաւերացում
authorization նոյնականացում
automatically ինքնաշխատօրէն
automatically save ինքնաշխատօրէն պահել
axiome յենասոյթ
background հենք, ֆոն, ետնապատկեր, ետնանկար
backup պահուստաւորում
banner ցուցատախտակ, կայքավահանակ, ժապաւէն, ազդաժապաւէն, ծանուցում
bar երիզ
battery մարտկոց
binary երկուական
biometric կենսաչափական
biometry կենսաչափութիւն
board տպասալ
bold թաւ, թաւատառ
bookmark էջանիշ, էջանշել
boot մեկնարկ
border սահմանագիծ
breakpoint տողանցման/ընդհատման կէտ
browser զննիչ, ցանցախոյզ
brute-force search յատարկում
built-in ներկառուցուած
cancel չեղարկել
canvas կտաւ
capitalism կապիտալիզմ, դրամատիրութիւն
category կատեգորիա
cellular բջջային
cellular phone բջջային, անթել, ազատ հեռախօս, ձեռքի հեռախօս
certificate վկայագիր
character նիշ
cheatsheet յուշաթերթիկ
When User Action Detail Object
No matching activity found.
Browse all glossary changes