Source Translation
data duomenys
directory katalogas
entry įrašas
firewall užkarda
firmware programinė aparatinė įranga
font šriftas
package paketas
packages paketai
partition skaidinys
printer spausdintuvas
removed pašalintas
request užklausa
rollback momentinės kopijos grąžinimas
root file system šakninė rinkmenų sistema
root file system šakninė rinkmenų sistema
subvolume potomis
update atnaujinti
update atnaujinimas
upgrade naujovinimas; atnaujinimas
upgrade naujovinti; atnaujinti
upgrading naujovinimas
upgrading atnaujinimas
volume tomas