Source Translation
advisory upozornenie
alert výstraha
back out stiahnuť sa
crash zlyhanie
default predvolený
enabled povolený
entitlement oprávnenie
notification oznámenie
patch oprava
preference predvoľba
ranking poradie
rule pravidlo
tab karta
upload nahrať