Source Translation
desktop darbalaukis
desktop environment darbalaukio aplinka
environment aplinka
error klaida
file rinkmena
files rinkmenos
hard disk standusis diskas
installation diegimas
partition skaidinys
partitions skaidiniai
repositories saugyklos
repository saugykla
settings nuostatos
user naudotojas