Source Translation
abort перервати
alias псевдонім
applet додаток
applicable відповідний
application програма
authentication автентифікація
available наявний
call запит
cancel скасувати
capability здатність
config налаштування
database база даних
Default Типово
deleted видалено
delta розбіжність
description опис
digest цифровий підпис / підсумок
dir директорія
directory директорія
eject вилучити
filesystem файлова система
flag прапорець
ignore ігнорувати
implemented впроваджений
invalid недійсний
issue проблема
list список
locale локаль
lock блок
matches збігається
meaningful значущій
metadata метадані
Note Примітка
obsolete застарілий
operate взаємодіяти
operation дія
option параметр
override скасувати
package пакунок
packages пакунки
patch латка
patch шлях
print показати (на екрані)
provides ознака
raw необроблений
read-only тільки для читання
rebuild перебудова
refresh оновлення
remove вилучити
repository сховище
When User Action Detail Object
5 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
скасувати
5 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
пропустити
5 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
повторити
5 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
перервати
5 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
налаштування
5 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
вирішення
5 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
проблема
5 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
шлях
5 months ago Lesath Glossary updated zypper/Ukrainian
латка
5 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
виправлення безпеки
Browse all glossary changes