Source Translation
request пропонувати
require вимога
required потрібні
resolvables залежності
retrieve отримати
retry повторити
root directory коренева директорія
security patch виправлення безпеки
service сервіс
severity важливість
skip пропустити
solution вирішення
solver розв'язувач
source package сирцевий пакунок
specified вказаний
suggest пропозиції
summaries зведення
summary підсумок
supplement доповнення
target ціль
uninstall вилучити
valid дійсний
vendor постачальник
verbosity докладна інформація
warning увага
wildcard підстановочний символ
When User Action Detail Object
2 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
скасувати
2 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
пропустити
2 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
повторити
2 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
перервати
2 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
налаштування
2 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
вирішення
2 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
проблема
2 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
шлях
2 months ago Lesath Glossary updated zypper/Ukrainian
латка
2 months ago Lesath Glossary added zypper/Ukrainian
виправлення безпеки
Browse all glossary changes