Engagera dig i desktop-file-translations!

Hej, och tack för visat intresse!

desktop-file-translations översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för desktop-file-translations till svenska har för närvarande 13742 strängar för översättning och är 67.3% klart.

Om du vill bidra till översättningen av desktop-file-translations måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.