Engagera dig i libstorage!

Hej, och tack för visat intresse!

libstorage översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för libstorage till svenska har för närvarande 339 strängar för översättning och är 92.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av libstorage måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.