Engagera dig i libstorage!

Hej, och tack för visat intresse!

libstorage översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för libstorage till svenska har för närvarande 595 strängar för översättning och är 89.4% klart.

Om du vill bidra till översättningen av libstorage måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.