Engagera dig i snapper.

Hej, och tack för visat intresse.

snapper översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för snapper till svenska har för närvarande 252 strängar för översättning och är 79,4% klart.

Om du vill bidra till översättningen av snapper måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk