Engagera dig i yast-sudo.

Hej, och tack för visat intresse.

yast-sudo översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för yast-sudo till svenska har för närvarande 116 strängar för översättning och är 60,3% klart.

Om du vill bidra till översättningen av yast-sudo måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk