Engagera dig i yast-users!

Hej, och tack för visat intresse!

yast-users översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för yast-users till svenska har för närvarande 701 strängar för översättning och är 97.7% klart.

Om du vill bidra till översättningen av yast-users måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.