Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 months ago admin Resource update yast-auth-client/master - Catalan
2 months ago admin Committed changes yast-auth-client/master - Catalan
2 months ago Dmedina Translation changed yast-auth-client/master - Catalan
Aquesta opció diu a l'SSSD d'aprofitar-se d'una característica específica d'Active Directory que podria accelerar les operacions d'initgroups (sobretot amb grups complexos o "deep nested"profundament imbricats).
2 months ago Dmedina Translation changed yast-auth-client/master - Catalan
Aquesta opció diu a l'SSSD d'aprofitar-se d'una característica específica d'Active Directory que podria accelerar les operacions de cerca en desplegaments amb grups complexos o "deep nested"profundament imbricats.
2 months ago Dmedina Translation changed yast-auth-client/master - Catalan
Si ldap_schema s'estableix a un format d'esquema que suporta grups nestedadmet grups imbricats (p. e. RFC2307bis), llavors aquesta opció controla quants nivells de nesting SSSD'SSSD imbricats ho seguiran.
4 months ago none Committed changes yast-auth-client/master - Catalan
4 months ago Dmedina New translation yast-auth-client/master - Catalan
Estat actualde la inscripció
4 months ago Dmedina New translation yast-auth-client/master - Catalan
grup de treball
4 months ago Dmedina New translation yast-auth-client/master - Catalan
Inscripció a lDomini d'Active Directory
4 months ago Dmedina New translation yast-auth-client/master - Catalan
Inscripció a lServidor d'Active Directory
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year