Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 months ago Weblate Admin Committed changes yast-auth-client/master - Catalan
3 months ago David Medina Translation changed yast-auth-client/master - Catalan
Canvia el comportament de l'algoritsme ID-mapping perquè es comporti de manera més semblant a l'algoritsme de winbind's “idmap_autorid”.
6 months ago David Medina Translation changed yast-auth-client/master - Catalan
L'atribut LDAP que conté el UUID/GUID d'un objecte d'usuari d'LDAP.
6 months ago David Medina Translation changed yast-auth-client/master - Catalan
L'atribut LDAP que conté el UUID/GUID d'un objecte d'usuari d'LDAP.
6 months ago David Medina Translation completed yast-auth-client/master - Catalan
6 months ago David Medina Committed changes yast-auth-client/master - Catalan
6 months ago David Medina New translation yast-auth-client/master - Catalan
Actualitza també els registres DNS d'AD
6 months ago None Resource update yast-auth-client/master - Catalan
7 months ago None Committed changes yast-auth-client/master - Catalan
7 months ago David Medina Translation changed yast-auth-client/master - Catalan
Especifica el lligam superior de la rgangmma de l'ID de POSIX ID pera usar per mapejar l'usuari d'Active Directory i SIDs de grup SIDs.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year