Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
11 days ago None Committed changes yast-control/master - Catalan
12 days ago David Medina Translation changed yast-control/master - Catalan
• MicroOS més CaaS Platform Kubernetes Stack
• Configurat com a node treballador de clúster
• S'hauria d'instal·lar abans del node d'administració / de tauler de control.
12 days ago David Medina Translation changed yast-control/master - Catalan
• MicroOS més CaaS Platform Kubernetes Stack
• Proporciona el tauler de control Velum.
• S'hauria d'instal·lar abans dels nodes de clúster.
12 days ago David Medina Translation changed yast-control/master - Catalan
• Ideal si voleu executar una aplicació SAP.
• Opció d'assistent d'instal·lació RDP i SAP disponible.
12 days ago David Medina Translation changed yast-control/master - Catalan
• SO dissenyat per a sistemes amb un sol propòsit i optimitzat per a desplegaments grans.
• Instal·lació mínima, no proporciona cap servei per defecte
• Instal·leu-hi programari amb «transactional-update pkg in»
12 days ago David Medina Translation changed yast-control/master - Catalan
• Ideal si voleu executar una aplicació SAP.
• Opció d'assistent d'instal·lació RDP i SAP disponible.
12 days ago David Medina Translation changed yast-control/master - Catalan
• Usa xfs com a sistema de fitxers d'arrel per defecte.
• Inclou biblioteques habilitades amb HPC.
• Inhabilita el tallafoc i els serveis de kdump.
• Basat en una configuració mínima.
• Instal·la un client per al Gestor de càrrega de feina Slurm.
• No crea una partició de l'usuari separada.
• No crea un usuari local.
• Munta una partició grossa des de zero a /var/tmp
.
12 days ago David Medina Translation changed yast-control/master - Catalan
• Usa xfs com a sistema de fitxers d'arrel per defecte.
• Inclou biblioteques habilitades amb HPC.
• Inhabilita el tallafoc i els serveis del kdump.
• Instal·la un controlador per al Gestor de càrrega de feina Slurm.
• Munta una partició grossa des de zero a /var/tmp
.
12 days ago David Medina New translation yast-control/master - Catalan
• Nodes de de treball de kubernetes basats en MicroSO
• Usa l'entorn d'execució de contenidor CRI-O per defecte.
• Cada node de treball s'ha de configurar per connectar amb un node d'administració.
• Configureu els nodes d'administració amb «echo "master: $hostname" > /etc/salt/minion.d/master.conf».
• Inicieu el Salt amb "systemctl enable --now salt-minion".
• Al node d'administració executeu "salt-key -A" per acceptar el node de treball nou.
12 days ago David Medina New translation yast-control/master - Catalan
Node de treball de Kubic (Alfa)
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year