yast2-fonts is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
8 months ago admin Committed changes yast-fonts/master - Catalan
8 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
<p>Aquesta pestanya controla <b>com</b> es representen les lletres. Us permet esmenar els algoritsmes de representació per usar i canviar-ne les opcions.</p>
8 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
<p>Per a cada algoritsme d'optimització, es tria l'estil d'optimització (hinting level).
11 months ago none Committed changes yast-fonts/master - Catalan
11 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
Aquestes són les llistes ordenades de noms de família de lletres, amb la família més preferida primer.
11 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
Família de la lletra
11 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
Ja hi ha una FTL (llista de preferència de famílies de lletres) definida per defecte per a cada àlies genèric.
11 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
<p>Aquí es poden definir les llistes de preferència de famíliaes (FPL) per als àlies genèrics (%s).
11 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
<b>No s'ha trobat cap script per a %s.</b>
11 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
A diferència de les lletres de contorn (lletres descrites matemàticament a través de corbes; escollitriades a la resta de perfils), les lletres de mapes de bits representen un grup de lletres, que contenen un mapa de bits per a cada glif i mida. Així, només existeixen algunes mides per a cada lletra. Són molt ràpides de representar, perquè no hi ha necessitat de computar el mapa de bits i es considera que són més llegibles especialment quan les mides són petites (fins i tot, algunes lletres de contorn contenen els anomenats "mapes de bits encastats", versions de mapes de bits de si mateixes, per a les mides petites). Les lletres de mapes de bits es representen en blanc i negre, i no suavitzades.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year