YaST GTK+ front-end is currently not actively maintained and used. Feel free to ignore it.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
11 months ago none Committed changes yast-gtk-pkg/master - Catalan
11 months ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
<h2>Bloqueig de programari</h2><p>Els paquets es poden blocar contra canvis automàtics a través del menú contextual.</p><p>El bloqueig només és útil en casos molt poc usuals: per exemple, potser no voleu instal·lar un controlador determinat perquè interfereix amb el sistema, però sí que voleu instal·lar alguna col·lecció que l'inclou. Els bloqueigjos es poden aplicar tant si el paquet està instal·lat com si no ho està.</p>
11 months ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
bloquejcat: clic dret per desbloquejcar-lo
11 months ago none Committed changes yast-gtk-pkg/master - Catalan
11 months ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
Bloquejcat
11 months ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
<h2>Bloqueig de programari</h2><p>Els paquets es poden bloquejcar contra canvis automàtics a través del menú contextual.</p><p>El bloqueig només és útil en casos molt poc usuals: per exemple, potser no voleu instal·lar un controlador determinat perquè interfereix amb el sistema, però sí que voleu instal·lar alguna col·lecció que l'inclou. Els bloqueigs es poden aplicar tant si el paquet està instal·lat com si no ho està.</p>
a year ago none Committed changes yast-gtk-pkg/master - Catalan
a year ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
Caldrà reiniciar:
a year ago none Committed changes yast-gtk-pkg/master - Catalan
a year ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
VEn voleu sortir de tota nmanerateix?
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year