yast2-iplb is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
The translation of yast-iplb contains large help strings (2541 words; search for Source string location src/​include/​iplb/​helps.rb). If you want to save your work, you can decide to skip all of them. The application will be still fully translated with exception of help texts.
Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.4% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
5 months ago None Committed changes yast-iplb/master - Catalan
5 months ago David Medina Translation changed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>temps d'espera de la comprovació</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Temps d'espera en segons per a la connexió, comprovacions externes i de ping. Si s'excedeix el temps d'espera, el servidor real és declarat mort.
</p><p>Si està definit en una secció de servidor virtual, llavors el valor global es passa per altse sobreescriu.
</p><p>Si no està definit, s'usa el valor de negociació del temps d'espera. El "negotiatetimeout" és també un valor global que pot ser passat per alsobreescrit per una configuració "per-virtual".
</p><p>Si tant la comprovació de temps d'espera i la negociació no estan establerts, s'usaran els valors per defecte.
</p><p>Per defecte: 5 segons

5 months ago David Medina Suggestion removed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>check timeout</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Temps d'espera en segons per a les comprovacions de connexió, externes i ping. Si s'excedeix el temps d'espera, el servidor real es declara mort.
</p><p>Si s'ha definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.
</p><p>Si no està definit, s'usa el valor de negotiatetimeout. "negotiatetimeout" és també un valor global que pot ser passat per alt per una configuració virtual.
</p><p>Si ni checktimeout ni negotiatetimeout estan definits, s'usa el valor per defecte.
</p><p>Per defecte: 5 segons

11 months ago None Committed changes yast-iplb/master - Catalan
11 months ago David Medina Translation changed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>quiescent</big> = yes</b>|<b>no</b>
</p><p>Si és <i>yes</i>, quan es determina que els servidors reals o de reserva han caigut, no se suprimeixen realment de la taula <small>LVS</small> del kernel.
Si no, el seu pes
s'eliminen realment de la taulstableix a zero, cosa que significa que no s'accepten connexions noves.
</p><p>Això té l'efecte col·lateral que si el servidor real té connexions persistents, las connexions noves des de qualsevol dels clients existents continuaran sent encaminades
al servidor real fins que el temps d'espera de la connexió persistent s'acabi. Vegeu ipvsadm per obtenir informació sobre les connexions persistents.
</p><p>Això es pot evitar executant el següent:
</p><p>echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template
</p><p>Si el fitxer proc no existeix, probablement significa que el kernel no té suport per a lvs, que el suport per
a <small>LVS</small> dno està carregat o que el kernel és massa
antic per tenir el fitxer proc
.
Si no, el seu pes s'estableix a zero, cosa que significa que no s'accepten connexions noves.
</p><p>Això té l'efecte col·lateral que si el servidor real té connexions persistents, las connexions noves des de qualsevol dels clients existents continuaran sent encaminades
al servidor real fins que el temps d'espera de la connexió persistent s'acabi. Vegeu ipvsadm per obtenir informació sobre les connexions persistents.
</p><p>Això es pot evitar executant el següent:
</p><p>ec
Executar ipvsadm com a root ho 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template
</p><p>Si el fitxer proc no existeix, probablement significa que el kernel no té suport per a lvs, que el suport per a
auria de carregar<small>LVS</small> no està carregat o que el kernel és massa
antic per tenir el fitxer proc. Executar ipvsadm com a root hauria de carregar<small>LVS</small>
al kernel si és possible.
</p><p>Si és <i>no</i>, els servidors reals o de reserva s'elimine suprimeixen de la taula <small>LVS</small> del kernel. Per defecte és <i>yes</i>.
</p><p>Si s'ha definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passarà per alt.
</p><p>Per defecte: <i>yes</i>11 months ago David Medina Translation changed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>quiescent</big> = sí</b>|<b>no</b>
</p><p>Si és <i>sí</i>, quan es determina que servidors reals o de reserva estan apagats, no se suprimeixen realment de la taula <small>LVS</small> del nucli,
sinó que, el seu pes
s'eliminen realment de la taulastableix a zero, cosa que significa que no s'acceptaran noves connexions.
</p><p>Això té l'efecte col·lateral que si un servidor real té connexions persistents, les noves connexions de qualsevol client continuaran sent encaminades cap al
servidor real, fins que el temps d'espera persistent pugui expirar. Vegeu ipvsadm per a més informació sobre connexions persistents.
</p><p>Aquest efecte es pot evitar executant el següent:
</p><p>echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template
</p><p>Si el fitxer proc no és present probablement significa que el nucli no té suport lvs, el suport
<small>LVS</small> del nucli,no està carregat o el nucli és massa
sinó que, el seu pes s'estableiantic per tenir el fitx a zero, cosa que significa que no s'acceptaran noves conneer proc. Exions.
</p><p>Això té l'efecte col·lateral que si un servidor real té connexions persistents, les noves connexions de qualsevol client continuaran sent encaminades cap al
servidor real, fins que el temps d'espera persistent pugui expirar. Vegeu ipvsadm per a més informació sobre connexions persistents.
</p><p>Aquest efecte es pot evitar executant el següent:
</p><p>ec
ecutar ipvsadm com a root ho 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template
</p><p>Si el fitxer proc no és present probablement significa que el nucli no té suport lvs, el suport
auria de carregar <small>LVS</small>no està carregat o el nucl al nucli si és massapossible.
antic per tenir el fitxer proc. Executar ipvsadm com a root hauria de carregar</p><p>Si és <i>no</i>, els servidors reals o de reserva se suprimiran de la taula <small>LVS</small> al nucli sinucli. Per defecte és possible<i>sí</i>.
</p><p>Si és <i>no</i>està definit en una secció de servidor virtual, els servidors reals o de reserva s'eliminaran de la taula <small>LVS</small> nucli. Per defecte és <i>sí</i> valor global es passa per alt.
</p><p>Si està definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.
</p><p>
Per defecte: <i>sí</i>

a year ago None Committed changes yast-iplb/master - Catalan
a year ago David Medina Translation changed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>estat de l'alerta del correu electrònic</big> = tot</b>|<b>cap</b>|<b>iniciant</b>|<b>executant</b>|<b>aturant</b>|<b>recarregant</b>,...
</p><p>Llista d'estats del servidor delimitades per comes segons la qual s'han d'enviar les alertes de correu. <b>tot</b> és una drecera per a
"<b>iniciant</b>,<b>executant</b>,<b>aturant</b>,<b>recarregant</b>". Si s'especifica <b>cap</b>, no es pot especificar cap altre opció, sinó les opcions són ORed
entre si.
</p><p>Si està definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.
</p><p>Per defecte: tot

a year ago David Medina Translation changed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>alerta de correu electrònic</big> = "</b><i>emailaddressadreçaelectrònica</i><b>"</b>
</p><p>Una adreça de correu vàlida per enviar alertes sobre els canvis d'estat de connexió a qualsevol servidor real definit al servei virtual. Aquesta opció requereix que hi hagi instal·lat el mòdul perl MailTools
Automàticament intenta enviar un correu usant només qualsevol dels mètodes incorporats. Vegeu el perldoc Mail::Mailer per a més informació de mètodes.
</p><p>Si està definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.

a year ago David Medina Translation changed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>fallback</big> =</b> <i>ipadreça_addressip|hostnamenomamfitrió[:portnumbernúmeroport|sercvicenamenomdeservei]</i> [<b>gateporta</b>|<b>masq</b>|<b>ipip</b>]
</p><p>el servidor al qual el servei web es redirigeix si tots els servidors reals estan apagats. Normalment això seria 127.0.0.1 amb una pàgina d'emergència.
</p><p>Si està definit en una secció de servidor virtual, es passa per alt el valor global.

Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year