Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a year ago none Resource update yast-multipath/master - Catalan
a year ago none Committed changes yast-multipath/master - Catalan
a year ago Dmedina Translation changed yast-multipath/master - Catalan
<p><b><big>Configuració de les excepcions de la llista negra</big></b><br>
Els noms dels dispositius llistats aquí poden són exclosos de la llista negra.<br>
Hi ha tres mètodes per identificar un nom de dispositiu: <b>wwid</b>, <b>devnode</b>, <b>device</b>.<br><br>
<b>wwid</b>: la L'ID global que identifica el dispositiu exclòs de la llista negra.<br>
<b>devnode</b>: Una expressió regular es pot usar aquí per identificar noms de dispostius a udev_dir (predeterminat al directori /dev). Els noms comuns de dispositius són cciss, fd, hd, md, dm, sr, scd, st, ram, raw, loop.<br>
<b>device</b>: usat per identificar un controlador d'emmagatzematge específic exclòs de la llista negra. Un dispositiu es pot especificar amb el proveïdor i el nom del producte.<br>
</p>
a year ago Dmedina Translation changed yast-multipath/master - Catalan
<p><b><big>Configuració de la llista negra</big></b><br>
Els noms dels dispositius llistats aquí poden ser descartats com a no candidats multicamí.<br>
Hi ha tres mètodes per identificar un nom de dispositiu: <b>wwid</b>, <b>devnode</b>, <b>device</b>.<br><br>
<b>wwid</b>: la L'ID global que identifica el dispositiu a la llista negra.<br>
<b>devnode</b>: Una expressió regular es pot usar aquí per identificar noms de dispostius a udev_dir (predeterminat al directori /dev). Els noms comuns de dispositius són cciss, fd, hd, md, dm, sr, scd, st, ram, raw, loop.<br>
<b>device</b>: usat per identificar un controlador d'emmagatzematge específic a la llista negra. Un dispositiu es pot especificar amb el proveïdor i el nom del producte.<br>
</p>
2 years ago none Committed changes yast-multipath/master - Catalan
2 years ago Dmedina New translation yast-multipath/master - Catalan
No es pot llegir la secció per defecte de la configuració delHa fallat mostrar la configuració que s'usa actualment de multicamípathd.
2 years ago none Resource update yast-multipath/master - Catalan
3 years ago none Resource update yast-multipath/master - Catalan
3 years ago none Resource update yast-multipath/master - Catalan
4 years ago none Resource update yast-multipath/master - Catalan
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year