Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
5 days ago Weblate Admin Committed changes yast-network/master - Catalan
6 days ago David Medina New translation yast-network/master - Catalan
<p>El <b>dispositiu</b> especifica el dispositiu a través del qual s'encaminarà el trànsit vers la xarxa definida.</p>
a week ago Weblate Admin Resource update yast-network/master - Catalan
3 weeks ago None Committed changes yast-network/master - Catalan
3 weeks ago David Medina New translation yast-network/master - Catalan
<p><b>Opcions</b> especifica les opcions addicionals per a la ruta. Es passen directament a <i>ip route add</i> amb l'excepció de <i>to</i>,<i>via</i> i <i>dev</i>.
3 weeks ago David Medina New translation yast-network/master - Catalan
<p>Habilita <b>el reenviament IPv6</b> (reenviament de paquets de xarxes externes
cap a la xarxa internaes internes) si aquest sistema és un encaminador.
<b>Avís:</b> el reenviament IPv6 inhabilita l'autoconfiguració d'adreça sense estat IPv6 sense estat
(SLAAC).</p>
3 weeks ago David Medina Translation changed yast-network/master - Catalan
<p>Habiliteu el <b>reenviament IPv4</b> (reenviament de paquets des de les xarxes externes a les internes)
si aquest sistema és un encaminador.
<p><b>Important:</b> si el tallafoc està habilitat, no n'hi ha prou amb permetre el reenviament.
Hauríeu d'habilitar l'emmascarament i/o establir com a mínim una regla de redirecció a la configuració
del tallafoc. Useu el mòdul del tallafoc del YaST.</p>
3 weeks ago David Medina New translation yast-network/master - Catalan
<p>Habiliteu el <b>reenviament IPv4</b> (reenviament de paquets des de les xarxes externes a les internes)
si aquest sistema és un encaminador.
<p><b>Important:</b> si el tallafoc està habilitat, no n'hi ha prou amb permetre el reenviament.
Hauríeu d'habilitar l'emmascarament i/o establir com a mínim una regla de redirecció a la configuració
del tallafoc. Useu el mòdul del tallafoc del YaST.</p>
3 weeks ago David Medina New translation yast-network/master - Catalan
<p>La <b>passarel·la</b> defineix l'adreça IP d'un amfitrió que encamina els paquets vers un amfitrió remot o xarxa. Pot estar en blanc per al rebuig o rutes de dispositius.
3 weeks ago David Medina New translation yast-network/master - Catalan
<p>La <b>ruta per defecte</b> coincideix amb totes les destinacions per a una família concreta d'IP mentre no hi hagi cap ruta específica que hi coincideixi. La <b>destinació</b> especifica l'adreça IP (en format CIDR) a la qual s'aplica la ruta.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year