Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 days ago none Resource update yast-printer/master - Catalan
4 days ago none Resource update yast-printer/master - Catalan
3 months ago none Resource update yast-printer/master - Catalan
4 months ago admin Resource update yast-printer/master - Catalan
4 months ago admin Committed changes yast-printer/master - Catalan
5 months ago Dmedina Translation changed yast-printer/master - Catalan
<p>
El <b>controlador</b> determina que es produeixi el tipus de dades correcte per al
model concret de la impressora.<br>
Si se selecciona un controlador incorrecte, s'envien dades incorrectes a la impressora i,
com a conseqüència, s'obté una impressió errònia o caòtica, o simplement no s'obté cap impressió.<br>
Podeu seleccionar un altre controlador i modificar-ne la configuració més endavant
o conservamantenir el controlador que s'utilitzsa actualment i modificar-ne la configuració ara.<br>
Alguns paràmetres d'opcions del controlador han de coincidir amb la impressora que utilitzeu.
Per exemple, el paràmetre de la mida del paper per defecte del controlador
ha de coincidir amb el paper que carregueu a la impressora.<br>
En altres paràmetres d'opcions del controlador, podeu triar l'opció que més us convingui.
Per exemple, normalment qualsevol de les resolucions d'impressió disponibles
ha de funcionar amb el controlador específic.
Això no obstant, pot ser que la vostra impressora concreta no pugui
imprimir en alta resolució; per exemple, si teniu una impressora làser
que no té prou memòria integrada per processar pàgines en alta resolució.
Quan canvieu el controlador usat actualment per un altre,
primeu heu d'aplicar el canvi a la cua d'impressió
per tal que el nou controlador es faci servir per a la cua,
(per exemple, heu d'acabar aquest diàleg com a primer pas)
i seguidament en un segon pas podeu ajustar els paràmetres del controlador
usant aquest diàleg una altra vegada.<br>
Inicialment, al camp per a la línia de cerca del controlador
es mostra la descripció del controlador usat actualment quan la connexió no estava canviada.
Això té com a resultat, normalment, un sol controlador coincident
per tant, haureu d'introduir una línia de cerca menys específica
per obtenir també altres controladors disponibles o bé feu servir el botó "Troba'n més".
Si no hi ha cap coincidència, això no vol dir que no hi hagi cap controlador disponible.
Per tant, podeu introduir el que vulgueu com a línia de cerca
i remenar per totes les descripcions de controladors disponibles.
</p>
6 months ago admin Resource update yast-printer/master - Catalan
8 months ago admin Resource update yast-printer/master - Catalan
11 months ago none Committed changes yast-printer/master - Catalan
11 months ago Dmedina Translation changed yast-printer/master - Catalan
No es pot executar hp-setup perquè no es pot obrir cap pantalla gràfica.
Això passa especialment quan el YaST s'executa en mode de text,
o quan l'usuari que executa el YaST no té cap variable d'entorn DISPLAY establert,
o quan el procés del YaST no té permís per accedir a una pantalla gràfica.
En aquest cas, hauríeu d'executar hp-setup manualment directament com a usuari "root"d'arrel.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year