yast2-reipl is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
9 months ago none Committed changes yast-reipl/master - Catalan
9 months ago Dmedina Translation changed yast-reipl/master - Catalan
<p>El <b>selector de programa d'arrencada</b> ha de ser un número enter no negatiu
per escollitriar una configuració d'arrencadea del menú del carregador zipl. Useu 0 per seleccionar
la configuració per defecte.</p>
9 months ago Dmedina Translation changed yast-reipl/master - Catalan
<p>El <b>dispositiu</b> ha de ser un ID de dispositiu de bus vàlid bus ID en mínuscules
en un format de sysfs compatible 0.<i>&lt;ID de conjunt de subchannel set IDal&gt;</i>.<i>&lt;device IDID de dispositiu&gt;</i>,
com ara 0.0.5c51. Depenent dSegons el mètode escollitriat, això es pot referir a DASD o a un adaptador
FCP.</p>
9 months ago Dmedina Translation changed yast-reipl/master - Catalan
<p>EscolliTrieu un d'aquests mètodes per reiniciar la màquina amb els botons de ràdio
llistats a dins de <b>mètodes reipl</b>. DependentSegons enl quèe admeti la màquina soporta,
escolli
,
trie
u entre els dispositius CCW (channel command word) i dispositius SCSI,
que s'ataquen a través de zFCP (fibre channel protocol). Llavors, oemplieneu els
camps d'entrada de paràmetres necessaris per al mètode respectiu.</p>
2 years ago none Committed changes yast-reipl/master - Catalan
2 years ago Dmedina Translation changed yast-reipl/master - Catalan
<p><b><big>Interrupció de la inicialitzacióAvortament de l'inici:</big></b><br>
per a cancel·lar la utilitat de configuració amb seguretat, premeu <b>InterrompAvorta</b> ara.</p>
2 years ago none Committed changes yast-reipl/master - Catalan
2 years ago Dmedina Translation changed yast-reipl/master - Catalan
<p><b><big>InterrupAvortament de l'acció del desamentr:</big></b><br>
per a cancel·lar el'acció de desamentr premeu <B>InterrompAvorta</b>.
Un diàleg addicional indicarà si aquesta l'acció és segura o no.
</p>
3 years ago none Resource update yast-reipl/master - Catalan
3 years ago none Resource update yast-reipl/master - Catalan
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year