Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
64bit_issues master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
aarch64_inst_problem master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin_docupdates master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
adm_shell master
100.0% 100.0% 0.0% 17.6% 0.0% 0.0% Translate
adm_sudo master
100.0% 100.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% Translate
adm_support master
1.2% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
adm_wbem master
66.7% 64.5% 0.0% 15.2% 0.0% 0.0% Translate
apache2 master
1.8% 0.3% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
apache2_yast_i master
100.0% 100.0% 0.0% 15.3% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_changehat master
100.0% 100.0% 0.0% 17.0% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_glossary master
100.0% 100.0% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_intro master
100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_managing master
100.0% 100.0% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_pam master
100.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_profiles_man master
100.0% 100.0% 0.0% 8.5% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_profiles master
1.4% 1.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_profiles_yast master
100.0% 100.0% 0.0% 11.5% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_repositories master
100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_start master
100.0% 100.0% 0.0% 19.4% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_support master
100.0% 100.0% 0.0% 21.3% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_whatimmunize master
100.0% 100.0% 0.0% 18.3% 0.0% 0.0% Translate
apps_brasero master
100.0% 100.0% 0.0% 6.4% 0.0% 0.0% Translate
apps_ekiga master
100.0% 100.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
apps_evolution master
100.0% 100.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% Translate
apps_firefox master
100.0% 100.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% Translate
apps_gimp master
100.0% 100.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
apps_librecalc master
100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 1.1% 0.0% Translate
apps_libreoffice master
100.0% 100.0% 0.0% 7.8% 0.0% 0.0% Translate
apps_librevarious master
100.0% 100.0% 0.0% 3.3% 0.8% 0.0% Translate
apps_librewriter master
100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 1.3% 0.0% Translate
apps_pidgin master
100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
apps_totem master
100.0% 100.0% 0.0% 15.2% 0.0% 0.0% Translate
art_kgraft master
100.0% 100.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% Translate
art_opensuse_install_quick master
100.0% 100.0% 0.0% 15.6% 0.0% 0.0% Translate
art_pcidss master
100.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
art_sle_install_quick master
100.0% 100.0% 0.0% 18.5% 0.0% 0.0% Translate
art_sle_modules_quick master
100.0% 100.0% 0.0% 5.7% 1.0% 0.0% Translate
art_sles_rpi_quick master
24.1% 25.6% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% Translate
audit_components master
19.6% 18.4% 0.0% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
audit_moreinfo master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
audit_setup master
100.0% 100.0% 0.0% 19.4% 0.0% 0.0% Translate
autofs master
100.0% 100.0% 0.0% 14.0% 0.0% 0.0% Translate
ay_12_migrate_15 master
100.0% 100.0% 0.0% 23.3% 0.0% 0.0% Translate
ay_bigfile master
0.8% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
ay_docupdates master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
backup master
100.0% 100.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% Translate
book_gnomeuser master
100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
book_opensuse_reference master
37.5% 70.8% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% Translate
book_opensuse_startup master
100.0% 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
book_quickstarts master
100.0% 100.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
5 months ago none Committed changes doc-sle-translations/adm_wbem master - Czech
5 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/adm_wbem master - Czech
Určuje název souboru, který obsahuje buď CA, nebo certifikáty klientů podepsané samy sebou. Tento soubor musí být ve formátu PEM a je vyžadován, pouze pokud je <literal>sslClientCertificate</literal> nastaven na <literal>accept</literal> nebo <literal>require</literal>. Výchozí hodnota je <filename>/etc/sfcb/client.pem</filename>.
5 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/adm_wbem master - Czech
sslClientTrustStore
5 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/adm_wbem master - Czech
<literal>sslKeyFilePath:</literal> <replaceable>CESTA</replaceable>
5 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/adm_wbem master - Czech
Určuje název souboru, který obsahuje soukromý klíč pro certifikát serveru. Soubor musí být ve formátu PEM a nemusí být chráněn heslem. Tento soubor je vyžadován, pouze pokud je <literal>enableHttps</literal> nastaven na <literal>true</literal>. Výchozí hodnota je <filename>/etc/sfcb/file.pem</filename>.
5 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/adm_wbem master - Czech
sslKeyFilePath
5 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/adm_wbem master - Czech
<literal>sslCertificateFilePath:</literal> <replaceable>CESTA</replaceable>
5 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/adm_wbem master - Czech
Určuje název souboru, který obsahuje certifikát serveru. Soubor musí být ve formátu PEM (Privacy Enhanced Mail, RFC 1421 a RFC 1424). Tento soubor je vyžadován, pouze pokud je <literal>enableHttps</literal> nastaven na <literal>true</literal>. Výchozí hodnota je <filename>/etc/sfcb/server.pem</filename>.
5 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/adm_wbem master - Czech
sslCertificateFilePath
5 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/adm_wbem master - Czech
Zakáže seskupování poskytovatelů.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year