Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
backend master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
dnf-plugin-spacewalk master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs administration master
0.7% 0.3% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
docs client-configuration master
3.2% 2.3% 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
docs installation master
100.0% 100.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% Translate
docs large-deployments master
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-public-cloud master
100.0% 100.0% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-sap master
100.0% 100.0% 0.0% 12.3% 0.0% 0.0% Translate
docs reference master
0.5% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
docs retail master
5.6% 2.9% 0.1% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
docs ROOT master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs salt master
0.5% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
docs upgrade master
100.0% 100.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% Translate
java
6.3% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java database
0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java jsp
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java nav
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java template
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mgr-daemon master
100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% Translate
spacewalk-abrt master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
spacewalk-client-tools master
100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
susemanager
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% Translate
web master
13.0% 15.2% 0.9% 1.2% 0.1% 0.0% Translate
yum-rhn-plugin master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
yesterday none Committed changes uyuni/docs upgrade master - Czech
yesterday none Committed changes uyuni/docs installation master - Czech
2 days ago aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
To závisí na základním operačním systému. Dodávaná verze PostgreSQL u Leap 15.2 je 12 a tu v něm uyuni používá. Očekává se, že Leap 15.3 bude mít PostgreSQL 13, takže v něm očekávejte PostgreSQL verzi 13.
2 days ago aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
PostgreSQL 12 nebo PostgreSQL 13?
2 days ago aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
Další informace o migraci databáze PostgreSQL viz xref:db-migration-123.adoc[].
2 days ago aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
Chcete-li migrovat databázi do PostgreSQL 123, spusťte migrační skript:
2 days ago aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
/usr/lib/susemanager/bin/pg-migrate-102-to-123.sh fast
2 days ago aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
Zálohujte databázi. Bez ověřené zálohy databáze nesmíte zahájit rychlou aktualizaci. Další informace o zálohování viz xref:administration:backup-restore.adoc[].
2 days ago aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
Přepne nové výchozí nastavení z PostgreSQL{nbsp}102 na PostgreSQL{nbsp}123
2 days ago aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
Zkontroluje, zda je nainstalován PostgreSQL{nbsp}103 a v případě potřeby jej nainstaluje
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year