Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
backend master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs administration master
0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs client-configuration master
0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs installation master
44.5% 46.3% 5.1% 6.0% 0.1% 0.0% Translate
docs large-deployments master
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-public-cloud master
1.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-sap master
1.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs reference master
0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs retail master
3.9% 2.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
docs ROOT master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs salt master
0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs upgrade master
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java database
0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java jsp
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java nav
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java template
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mgr-daemon master
100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% Translate
spacewalk-abrt master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
spacewalk-client-tools master
100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
susemanager
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% Translate
web master
0.5% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
yum-rhn-plugin master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 hours ago none Committed changes uyuni/docs installation master - Czech
4 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Hardwarové požadavky pro {smr} najdete v dokumentuproductname} {smr} viz xref:retail:retail-requirements.adoc[].
4 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Tato tabulka uvádí hardwarové a softwarové požadavky na {productname} Sserver a Pproxy na architektuře {x86_64} a {ppc64le}.
4 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
| Operační systém
| Architektura
| Tradiční klienty
| Klienty Salt

| {sle} 15
| {x86_64}, {ppc}, {ibmz}, ARM
| {check}
| {check}

| {sle} 12
| {x86_64}, {ppc}, {ibmz}, ARM
| {check}
| {check}

| {sle} 11
| {x86}, {x86_64}, IBM {ppc}, {ibmz}
| {check}
| {check}

| {sles}-ES 8
| {x86_64}
| {check}
| {check}

| {sles}-ES 7
| {x86_64}
| {check}
| {check}

| {sles}-ES 6
| {x86}, {x86_64}
| {check}
| {check}

| {sles} pro SAP
| {x86_64}, {ppc}
| {check}
| {check}

| {rhel} 8
| {x86_64}
| {cross}
| {check}

| {rhel} 7
| {x86_64}
| {check}
| {check}

| {rhel} 6
| {x86}, {x86_64}
| {check}
| {check}

| CentOS 8
| {x86_64}
| {cross}
| {check}

| CentOS 7
| {x86_64}
| {check}
| {check}

| CentOS 6
| {x86}, {x86_64}
| {check}
| {check}

| {oracle}{nbsp}8
| {x86_64}
| {cross}
| {check}

| {oracle}{nbsp}7
| {x86_64}
| {check}
| {check}

| {oracle}{nbsp}6
| {x86}, {x86_64}
| {check}
| {check}

| {opensuse} Leap 15
| {x86_64}
| {cross}
| {check}

| {ubuntu} 20.04
| {x86_64}
| {cross}
| {check}

| {ubuntu} 18.04
| {x86_64}
| {cross}
| {check}

| {ubuntu} 16.04
| {x86_64}
| {cross}
| {check}

4 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Verze operačního systému {suse} klienta a úrov SP musí být pod obecnou podporou (normální nebo LTSS), aby platila podpora produktu {productname}. Podrobnosti o podporovaných verzích produktů najdete na adreseviz https://www.suse.com/lifecycle. U jiných operačních systémů než {suse}, včetně {rhel}, {centos} a {oracle}, je obecně podporována pouze nejnovější dostupná verze.
4 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
icon:check[role="green"] (zelená) vV této tabulce označuje {check}, že klienti s tímto operačním systémem jsou podporováni {suse}, a icon:times[role="danger"] (nebezpečí){cross} označuje, že nejsou podporovánai. Pole označená jako icon:question[role="gray"] (šedá) jsouOznačení {question} značí, že klient je posuzován a a mohoupozději může nebo nemusí být později podporována.
4 hours ago aleskastner Marked for edit uyuni/docs installation master - Czech
xref:pubcloud-setup.adoc[Public Cloud Setup]
4 hours ago aleskastner Marked for edit uyuni/docs installation master - Czech
xref:webui-setup.adoc[Web Interface Setup]
4 hours ago aleskastner Marked for edit uyuni/docs installation master - Czech
xref:uyuni-proxy-setup.adoc[Uyuni Proxy Setup]
4 hours ago aleskastner Marked for edit uyuni/docs installation master - Czech
xref:uyuni-proxy-registration.adoc[Uyuni Proxy Registration]
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year