Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 weeks ago none Resource update yast-bootloader/master - Czech
a month ago none Committed changes yast-bootloader/master - Czech
a month ago aleskastner New translation yast-bootloader/master - Czech
Zavádění z MBR nefunguje, pokud je použito společně se souborovým systémem bBtrfs a popisem disku GPT bez oddílu bios_grub.

Pro opravu této chyby:

-
vytvořte oddíl bios_grub, nebo
- pro vytvoření zaváděcího oddílu
použijte nějaklibovolný souborový systém eExt pro vytvoření zaváděcího oddílu či, nebo
-
neinstalujte stage 1 do MBR.
a month ago none New string to translate yast-bootloader/master - Czech
a month ago none Resource update yast-bootloader/master - Czech
2 months ago admin Committed changes yast-bootloader/master - Czech
2 months ago Vojtaeus Translation changed yast-bootloader/master - Czech
<p><b>V tabulce oddílů nastavit příznak aktivity spouštěcího oddílu</b><br>
určuje, zda oddíl obsahující zavaděč systému bude mít příznak "aktivní". Obecný kód MBR potom
zavede systém z aktivního oddílu. Starší BIOSy vyžadují, aby byl jeden oddíl aktivní,
i když je zavaděč nainstalován v MBR.</p>
2 months ago none Committed changes yast-bootloader/master - Czech
2 months ago aleskastner New translation yast-bootloader/master - Czech
<p><b>Omezení CPU</b><br>
Volba udává, která standardní nastavení budou použita pro omezení postranních kanálů
CPU. Úplný popis je v našem dokumentu "Technical Information Document TID 7023836".
Lze použít tyto volby:<ul>
<li><b>Auto</b>: Tato volba zapíná všechna omezení dostupná pro Váš model CPU.
Toto nastavení může do jisté míry omezit výkonnost v závislosti na modelu CPU a zátěži.
Poskytuje všechna bezpečnostní opatření, ale nechrání proti útokům "cross-CPU thread".
</li><li><b>Auto + Ne SMT</b>: Tato volba zapíná všechna opatření jako předchozí
"Auto" a navíc vypíná simultánní multitasking (Simultaneous Multithreading), čímž
předchází útokům v postranním kanálu zneužitím vícenásobných tasků (vláken) CPU.
Toto nastavení může ještě více ovlivnit výkonnost v závislosti na pracovní zátěži.
Toto nastavení také zapíná všechna dostupná bezpečnostní opatření.</li>
<li><b>Vypnuto</b>: Všechna omezení CPU jsou vypnuta. Toto nastavení nesnižuje
výkonnost, ale umožňuje útoky v postranním kanálu (side channel attacks) na Váš CPU
závisle na jeho modelu.</li>
<li><b>Ruční</b>: Toto nastavení neurčuje úroveň omezení a ponechává je na
výchozím nastavení jádra (kernel). Správce může přidat další omezující volby
nastavením <i>kernel command line</i> (příkazový řádek jádra).
Všechna specifická omezení dle typu CPU lze nastavit ručně.</li></ul></p>
2 months ago aleskastner Translation changed yast-bootloader/master - Czech
Vypnouto
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year